ด้วยทางบริษัทได้ตระหนักถึงความต้องการของท่านผู้ว่าจ้างเป็นอย่างดี เราจึงมุ่งมันที่จะให้ งานบริการในด้านนี้มีมาตรฐานและมีหลักการในการรักษาความปลอดภัยอย่างเต็มที่พร้อมกันนี้ ก็ต้องยกระดับของบุคลากรให้มีคุณภาพขึ้นด้วยการพัฒนาในด้านการฝึกอบรมกันอย่างเข้มงวด ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 1. การสรรหาบุคลากรเข้าทำงาน
 2. การตรวจสอบประวัติพนักงานอย่างเข้ข้น
 3. การฝึกอบรมก่อนการลงปฏิบัติงาน
 4. การฝึกอบรม ณ หน่วยงานการปฎิบัติหน้าที่เพื่อการทำงานได้อย่างถูกต้อง
 5. การตรวจสอบโดยทีมงานสายตรวจอย่างเคร่งครัด
 6. การจัดที่บริการเข้าพบผู้ว่าจ้างเพื่อรับทราบปัญหาของการทำงานและปรับปรุงการทำงาน

ความรับผิดชอบ ของพนักงานรักษาความปลอดภัย

 1. จะต้องอยู่ประจำจุดในหน่วยงาน เพื่อควบคุมการเข้าออกของบุคคลและยานพาหนะ รวมถึงทรัพย์สินของบริษัทผู้ว่าจ้างในการนำเข้าและออก
 2. ประชาสัมพันธ์แก่บุคคลที่เข้ามาติดต่อในธุรกิจของผู้ว่าจ้าง
 3. คุ้มครองป้องกันทรัพย์สินและบุคคลตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง
 4. ประสานงานกับผู้รับผิดชอบของฝ่ายผู้ว่าจ้างและส่วนราชการที่เข้ามาติดต่อ
 5. ดูแลและตรวจสอบทรัพย์สิน เพื่อป้องกันให้พ้นจากการโจรกรรม และกิจการที่ไม่ถูกต้องตามกฏหมายตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง
 6. ตรวจสอบสิ่งของที่ส่งมาทางไปรษณีย์ เพื่อส่งให้ผู้ว่าจ้างต่อไป
 7. ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ สำหรับงานรักษาความปลอดภัย

บริษัทรักษาความปลอดภัยคือผู้ให้บริการที่จะจัดหารพนักงานรักษาความปลอดภัยและได้ผ่านการอบรมของบริษัทมาแล้ว รวมทั้งการ ตรวจสอบประวัติจากทางราชการกรมตำรวจ แผนกทะเบียนอาชญากรรม, การตรวจสอบสารเสพติด และบริษัทส่งพนักงาน รปภ. มาบริการ ให้ในฐานะผู้ให้บริการโดยไม่มีวันหยุด ตลอด 24 ชั่วโมง มีการส่งพนักงานมาทดแทนทันที หากมากรลาหยุดของพนักงานผู้นั้น และยัง สามารถเปลี่ยนตัวได้ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการทำประกันสังคมและภาษีต่าง ๆ เองทั้งสิ้น ซึ่งจะแตกต่างจากการ ที่ท่านจะดำเนินการจ้างพนักงานเอง ซึ่งอาจประสบปัญหาและความยุ่งยากที่จะเกิดขึ้นในภายหลังได้

© 2015-2017 siamprotections.com All Rights Reserved.