ลูกค้าของบริษัท

ตัวอย่างลูกค้าที่ใช้บริการของบริษัทฯ

บริษัท เจ.เอส.วี เทคนิคคอน จำกัด
บริษัท เจ.เอส.วี สปริง จำกัด
บริษัท ชัยพรรณ ปิโตเลียม จำกัด
บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
บริษัท จีเซ่นเว่น จำกัด
บริษัท ทีทีเอส เอ็นจิเนียริ่ง (2004) จำกัด
บริษัท ทีทีเอส เอ็นจิเนียริ่ง (2004) จำกัด
บริษัท ทีทีเอส เอ็นจิเนียริ่ง (2004) จำกัด
บริษัท วิทยาศรม จำกัด
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โอลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ร้านอาหารคุณนพดล
บ้านพักคุณประเสริฐ
นิติบุคคลอาคารชุดบางนา ธานี
บริษัท แม่พิมพ์ จำกัด
ซอบแบริ่ง สมุทรปราการ
พานทอง จังหวัดชลบุรี
ถนนบางนาตราด บางพลี
พหลโยธิน 30
ซอยสุภาพงษ์ เขตประเวศ
หน่วยงานถนนกาญจนา
หน่ยงานริมธารา
หน่ยงานริมประชาอุทิศ
สุขุมวิท 69
ซอยมหาเล็ดหลวง 2 ราชดำริ
ถนนพระราม 9
หลังสวนหลวงร. 9
ถนนบางนา-ตราด กม. 2
ถนนบางนา-ตราด

อัตราค่าบริการ

รายละเอียดอัตราค่าบริการรักษาความปลอดภัย
ทางบริษัทฯ ขอเสนอราคาค่าบริการรักษาความปลอดภัย ดังรายละเอียดต่อไปนี้

พนักงานทำงานคนละ 12 ชั่วโมง ค่าบริการเดือนละ

ระดับตำแหน่ง ชั่วโมงทำงาน รวมเดือนละต่อคน
พนักงานรปภ.
หัวหน้า รปภ.
12 ชั่วโมง
12 ชั่วโมง
19,500.- บาท
19,500.- บาท
หมายเหตุ ราคานี้ยังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เวลาปฏิบัติงาน 1. ตั้งแต่เวลา 07.00 – 19.00 น.
2. ตั้งแต่เวลา 19.00 – 07.00 น.
3. หรือกำหนดเวลาตามที่ผู้ว่าจ้างต้องการ
© 2015-2017 siamprotections.com All Rights Reserved.